กิจกรรมฮาลาเกาะฮ์ (study group) ที่เมืองเตตวน

กิจกรรมฮาลาเกาะฮ์ (study group) ที่เมืองเตตวน

13 มี.ค. 2560

1,462 view

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560 นักศึกษาเมืองเตตวนได้จัดกิจกรรมฮาลาเกาะฮ์ (Study Group) เป็นครั้งแรกในเทอมที่ 2 ของปีการศึกษา 2560 โดยมีการพูดคุยและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างตัวแทนนักศึกษาใน 4 หัวข้อ ได้แก่ มารยาทและจริยธรรม  มาซีเตาะฮ์ (หญิงรับใช้ของฟาโรฮ์)  วิชาฟิกฮ์และวิทยปัญญา  และภาษาสนทนา

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ