กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้นักศึกษาไทยในโมร็อกโก เมืองมาร์ราเกช

กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้นักศึกษาไทยในโมร็อกโก เมืองมาร์ราเกช

วันที่นำเข้าข้อมูล 3 ส.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 1,744 view

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 สมาคมนักศึกษาไทยในโมร็อกโกได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดทางด้านวิชาการของนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในเมืองต่าง ๆ ของโมร็อกโก ได้แก่ มาร์ราเกช กรุงราบัต เกนิตรา เตตวน และ เฟส ซึ่งกิจกรรมนี้ได้เริ่มจัดที่เมืองมาร์ราเกชเป็นเมืองแรก โดยมีตัวแทนนักศึกษา นายมูฮัมมัดนาวาวี มารูดิน เป็นผู้บรรยายในหัวข้อเรื่อง “ความรับผิดชอบคือสิ่งสำคัญที่ควรมี” โดยมีใจความสำคัญที่ว่า ทุกๆ การงานของคนทุกยุค ทุกสมัย และทุกอาชีพย่อมจำเป็นต้องมีความรับผิดชอบในการทำงานไม่ว่าจะเป็นทางโลกและทางธรรม และทุกๆศาสนาย่อมมีคำสอนให้แก่ผู้นับถือ ไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม และศาสนาอื่น ๆ ตัวอย่างเช่นคำสอนของท่านศาสดามูฮัมหมัด ศาสดาของศาสนาอิสลามที่ว่า จงรักษาอามานะฮ์ (ความรับผิดชอบ) ของผู้ที่ให้ความไว้วางใจให้แก่ท่าน ซึ่งเป็นคำสอนที่มุสลิมทุกคนควรใช้ยึดถือในการทำงานทางโลกและทางธรรม

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ