สารจากเอกอัครราชทูต

สารจากเอกอัครราชทูต

วันที่นำเข้าข้อมูล 11 ส.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 11 ส.ค. 2566

| 2,668 view

 

S__39813220_0

สารจากเอกอัครราชทูต ณ กรุงราบัต

ถึงคนไทยในโมร็อกโก ตูนิเซีย และมอริเตเนีย

 

สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยในโมร็อกโก ตูนิเซีย และมอริเตเนียทุกท่าน ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงราบัต ราชอาณาจักรโมร็อกโก ด้วยความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนของประเทศไทยอย่างสุดความสามารถ ในทุก ๆ ด้าน

ผมมีความมุ่งมั่นที่จะขยายความร่วมมือในประเด็นที่สำคัญสำหรับไทย ทั้งในด้านการเมืองและความมั่นคงการค้าการลงทุน รวมถึงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ซึ่งผมเห็นว่าการแลกเปลี่ยนในระดับประชาชนเป็นเสาหลักหนึ่งที่สำคัญที่ไม่อาจมองข้ามไปได้ หากจะส่งเสริมสายสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างกัน นอกจากนี้ ภารกิจสำคัญอันดับต้นของสถานเอกอัครราชทูตฯ คือการดูแลทุกข์สุข และสวัสดิภาพของพี่น้องชาวไทยในโมร็อกโก ตูนิเซีย และมอริเตเนีย รวมถึงการให้บริการด้านกงสุลแก่พี่น้องชาวไทยและชาวต่างชาติทุกคน สถานเอกอัครราชทูตฯ หวังว่าจะได้ร่วมมือใกล้ชิดกับชุมชนไทยทุกหมู่เหล่า เพื่อที่เราจะได้ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาชุมชนของเราให้ก้าวหน้า รวมทั้งเป็นพลังสำคัญในการส่งเสริมสายสัมพันธ์และมิตรภาพระหว่างไทยกับโมร็อกโก ตูนิเซีย และมอริเตเนียอีกด้วย

ผมขอส่งความปรารถนาดีให้ทุกท่านมีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง และหากมีสิ่งใดที่สถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือได้ ผมและข้าราชการทุกท่านพร้อมและยินดีที่จะร่วมมืออย่างเต็มที่กับทุกท่านเสมอ โดยหากท่านมีข้อเสนอแนะในเรื่องใด ๆ ก็ตามก็ขออย่าได้เกรงใจ ขอได้โปรดติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งทางสถานเอกอัครราชทูตฯ น้อมรับที่จะนำไปปฏิบัติอย่างดีที่สุดครับ

 

ฟาบีโอ จินดา

เอกอัครราชทูต ณ กรุงราบัต

สิงหาคม 2566