สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงราบัต ร่วมกับสมาคมนักศึกษาไทยในโมร็อกโกจัดปฐมนิเทศนักศึกษาไทย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงราบัต ร่วมกับสมาคมนักศึกษาไทยในโมร็อกโกจัดปฐมนิเทศนักศึกษาไทย

19 ต.ค. 2564

44 view
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงราบัตร่วมกับสมาคมนักศึกษาไทยในโมร็อกโก ได้จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาไทยที่ได้รับทุนประจำปีการศึกษา 2563-2564 จำนวน 10 ราย โดยนายนนทวัฒน์ จันทร์ตรี เอกอัครราชทูต ณ กรุงราบัต ได้ให้โอวาทและมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาใหม่ พร้อมรับประทานอาหารร่วมกัน
 
Le lundi 18 octobre 2021, l'Ambassade Royale de Thaïlande à Rabat en collaboration avec l'Association des étudiants thaïlandais au Maroc a organisé une orientation pour 10 étudiants thaïlandais qui ont reçu des bourses pour l'année universitaire 2020-2021. S.E.M. Nontawat Chandrtri, Ambassadeur du Royaume de Thaïlande auprès du Royaume du Maroc, a présidé l'événement, où il a fait un discours et a donné du matériel pédagogique aux nouveaux étudiants. L'événement a été suivi d'un déjeuner.
 
On Monday, 18 October 2021, the Royal Thai Embassy in Rabat together with the Thai Student Association in Morocco organized an orientation for 10 Thai students who received scholarships for the academic year 2020-2021. H.E. Mr. Nontawat Chandrtri, Ambassador of the Kingdom of Thailand to the Kingdom of Morocco, presided over the event, where he delivered a speech and gave teaching materials to new students. The event was followed by a lunch reception.

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ