กิจกรรมฮาลาเกาะฮ์ (study group) ที่เมืองเฟซ

กิจกรรมฮาลาเกาะฮ์ (study group) ที่เมืองเฟซ

23 พ.ย. 2559

1,183 view

เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2559 นักศึกษาประจำเมืองเฟส ได้จัดกิจกรรม ฮาลาเกาะฮ์ (Study Group) ซึ่งมีการประชุมพูดคุยกันในเมือง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และมุกอดดิมะฮ (เกริ่นนำ) ถึงการจัดฮาลาเกาะฮในครั้งต่อๆไป พร้อมรับประทานอาหารร่วมกัน และปิดท้ายด้วยการเล่นเกมส์กระชับความสัมพันธ์ระหว่างคนในเมือง

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ