กิจกรรมฮาลาเกาะฮ์ (study group) ที่เมืองเตตวน ครั้งที่ 2

กิจกรรมฮาลาเกาะฮ์ (study group) ที่เมืองเตตวน ครั้งที่ 2

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 พ.ย. 2559

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 พ.ย. 2565

| 2,827 view

เมื่อวันเสาร์ที่ 26 พ.ย. ที่ผ่านมา กลุ่มนักศึกษาเมืองเตตวนได้จัดกิจกรรม ฮาลาเกาะฮ์ (Study Group) ครั้งที่สองประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 โดยมีการพูดคุยถึงเรื่องมารยาทในการตักเตือนผู้อื่น  การทำดีต่อบุพการี  การอ่านอัลกุรอานในชีวิตประจำวัน และอื่น ๆ พร้อมปิดท้ายด้วยกิจกรรมนันทนาการ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ