กิจกรรมฮาลาเกาะฮ์ (study group) ที่เมืองมาร์ราเกช ครั้งที่ 2

กิจกรรมฮาลาเกาะฮ์ (study group) ที่เมืองมาร์ราเกช ครั้งที่ 2

7 ธ.ค. 2559

1,225 view

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2559 นักศึกษาไทยในเมืองมาร์ราเกช ได้จัดกิจกรรมฮาลาเกาะห์ (Study Group) โดยหัวข้อเสวนาในครั้งนี้ได้แก่ โทษของการพูดโกหก การตักเตือน และการขอดุอา

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ