กิจกรรมฮาลาเกาะฮ์ (study group) ที่เมืองมาร์ราเกช ครั้งที่ 2

กิจกรรมฮาลาเกาะฮ์ (study group) ที่เมืองมาร์ราเกช ครั้งที่ 2

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 ธ.ค. 2559

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 2,761 view

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2559 นักศึกษาไทยในเมืองมาร์ราเกช ได้จัดกิจกรรมฮาลาเกาะห์ (Study Group) โดยหัวข้อเสวนาในครั้งนี้ได้แก่ โทษของการพูดโกหก การตักเตือน และการขอดุอา

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ