กิจกรรมฮาลาเกาะฮ์ (study group) ที่เมืองมาร์ราเกช ครั้งที่ 3

กิจกรรมฮาลาเกาะฮ์ (study group) ที่เมืองมาร์ราเกช ครั้งที่ 3

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ธ.ค. 2559

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 พ.ย. 2565

| 3,037 view

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2559 นักศึกษาไทยในเมืองมาร์ราเกช ได้จัดกิจกรรมเสวนา ฮาลาเกาะฮ์ (Study Group) ในประเด็นดังนี้ 1) การโกหก 3 ประการที่ศาสนาอนุญาติ 2) อะมานะฮ์ (ความรับผิดชอบ) 3) การศึกษา 4) มาเมืองนอกเพื่ออะไร และ 5) ภาษาอังกฤษเบื้องต้น

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ