เอกอัครราชทูต ณ กรุงราบัต ให้การต้อนรับคณะผู้แทนกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม และกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

เอกอัครราชทูต ณ กรุงราบัต ให้การต้อนรับคณะผู้แทนกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม และกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 พ.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 9 พ.ค. 2567

| 618 view

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2567 ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงราบัต นายฟาบีโอ จินดา เอกอัครราชทูต ณ กรุงราบัต พร้อมด้วยคุณมณีวรงค์ จินดา ภริยา ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ น.ส. กฤตยา ชุณหวิริยะกุล ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนามาตรการและกลไก กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม และคณะผู้แทนกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ที่ได้เดินทางเยือนกรุงราบัต ในโอกาสการจัดกิจกรรมหลักสูตรฝึกอบรมด้าน Climate Change ภายใต้โครงการความร่วมมือไตรภาคี ไทย-โมร็อกโก ระหว่างกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และ Moroccan Agency for International Cooperation (AMCI)

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ