เอกอัครราชทูต ณ กรุงราบัต เข้าร่วมพิธีปิดกิจกรรมหลักสูตรฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพด้าน Climate Change ภายใต้โครงการความร่วมมือไตรภาคี ไทย-โมร็อกโก

เอกอัครราชทูต ณ กรุงราบัต เข้าร่วมพิธีปิดกิจกรรมหลักสูตรฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพด้าน Climate Change ภายใต้โครงการความร่วมมือไตรภาคี ไทย-โมร็อกโก

วันที่นำเข้าข้อมูล 16 พ.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 16 พ.ค. 2567

| 633 view
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 นายฟาบีโอ จินดา เอกอัครราชทูต ณ กรุงราบัต พร้อมด้วยคุณมณีวรงค์ จินดา ภริยา ได้เข้าร่วมพิธีปิดกิจกรรมหลักสูตรฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพด้าน Climate Change ภายใต้โครงการความร่วมมือไตรภาคี ไทย-โมร็อกโก โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมกล่าวปิดหลักสูตร และมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ณ Moroccan Agency for International Cooperation (AMCI) กรุงราบัต
 
กิจกรรมหลักสูตรฝึกอบรมด้าน Climate Change ครั้งนี้ จัดโดยกรมความร่วมมือฯ ร่วมกับ Moroccan Agency for International Cooperation (AMCI) ภายใต้โครงการความร่วมมือไตรภาคีไทย-โมร็อกโก มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวปฏิบัติที่ดี และนวัตกรรมด้าน Climate Change ระหว่างไทย โมร็อกโก และประเทศในภูมิภาคแอฟริกา โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานด้าน climate change จำนวน 16 คน จาก 8 ประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในภูมิภาคแอฟริกาเข้าร่วมกิจกรรม ในโอกาสดังกล่าวผู้เชี่ยวชาญไทยจากกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเป็นวิทยากรเพื่อให้ข้อมูลด้านนโยบายและโครงการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้เรียนรู้ด้านการวางแผนการพัฒนาเมืองและนวัตกรรมด้านพลังงานสะอาดที่ Eco City ณ นครคาซาบลังกา และ Green Energy Park เมือง Benguerir

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ