สุนทรพจน์เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยนายดามพ์ บุญธรรม เอกอัครราชทูต ณ กรุงราบัต

สุนทรพจน์เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยนายดามพ์ บุญธรรม เอกอัครราชทูต ณ กรุงราบัต

5 ธ.ค. 2563

258 view
 

สุนทรพจน์เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยนายดามพ์ บุญธรรม เอกอัครราชทูต ณ กรุงราบัต

https://www.youtube.com/watch?v=LZAGSJ4D6Kw

Discours à l’occasion de la Fête Nationale de la Thaïlande, l’Anniversaire de Feu Sa Majesté le Roi Rama IX de Thaïlande et la Fête des Pères de Thaïlande, prononcé par S.E.M. Darm Boontham, Ambassadeur du Royaume de Thaïlande au Royaume du Maroc.

https://www.youtube.com/watch?v=hc4MnK5kKNs