เอกอัครราชทูต ณ กรุงราบัต เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ASEAN Committee in Rabat (ACR) ครั้งที่ 36

เอกอัครราชทูต ณ กรุงราบัต เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ASEAN Committee in Rabat (ACR) ครั้งที่ 36

3 พ.ย. 2564

35 view

เมื่อวันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ระหว่างเวลา 15:00 – 16:30 น. นายนนทวัฒน์ จันทร์ตรี เอกอัครราชทูต ณ กรุงราบัต ได้เป็นประธานการประชุม ASEAN Committee in Rabat ครั้งที่ 36 ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงราบัต โดยมีเอกอัครราชทูตมาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และอุปทูตบรูไนฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมการประชุม ซึ่งการประชุมเป็นโอกาสในการหารือแนวทางในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับโมร็อกโกในด้านต่าง ๆ

On Tuesday, November 2, 2021, between 15:00-16:30 hrs., H.E. Mr. Nontawat Chandrtri, Ambassador of Thailand to Rabat chaired the 36th ASEAN Committee in Rabat Meeting at the Royal Thai Embassy in Rabat. Ambassador of Malaysia, Indonesia, Vietnam, the Philippines and Chargé d'affaires of Brunei as well as diplomats from the respective Embassies of ASEAN member states in Rabat attended the meeting which was an opportunity to discuss ways to strengthen the relationship between ASEAN and Morocco in various fields.

Le mardi 2 novembre 2021, de 15h00 à 16h30, Son Excellence Monsieur Nontawat Chandrtri, Ambassadeur de Thaïlande à Rabat a présidé la 36ème réunion du Comité de l’ASEAN à Rabat au sein de l'Ambassade Royale de Thaïlande. Les Ambassadeurs de Malaisie, d’Indonésie, du Vietnam, des Philippines, le Chargé d'affaires de Brunei ainsi que les diplomates des Ambassades des États membres de l'ASEAN ont pu s’entretenir et échanger sur les moyens de renforcer les relations entre l'ASEAN et le Maroc dans différents domaines.

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ