สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงราบัต ร่วมกับสมาคมนักศึกษาไทยในโมร็อกโกจัดงานอบรมภาษาอารบิกสำหรับนักศึกษาไทยในโมร็อกโก

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงราบัต ร่วมกับสมาคมนักศึกษาไทยในโมร็อกโกจัดงานอบรมภาษาอารบิกสำหรับนักศึกษาไทยในโมร็อกโก

25 ต.ค. 2564

57 view

 

          เมื่อวันที่ 19-21 ตุลาคม 2564 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงราบัต ร่วมกับสมาคมนักศึกษาไทยในโมร็อกโกได้จัดงานอบรมภาษาอารบิกสำหรับนักศึกษาไทยในโมร็อกโก โดยมีทั้งนักศึกษาใหม่ที่ได้รับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563-2564 และนักศึกษาเดิมที่ต้องการเสริมทักษะภาษาอารบิกเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว นอกจากการอบรมภาษาอารบิกโดยอาจารย์อิตโต อูฮามี แล้ว ในงานดังกล่าวยังมีกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่นักศึกษาไทยในโมร็อกโกอีกด้วย

 

          On 19 – 21 October 2021, the Royal Thai Embassy in Rabat in collaboration with the Thai Students Association in Morocco, organized an Arabic language training for Thai students in Morocco.  Both new students receiving scholarships for the academic year 2020-2021 and current students who wish to enhance their Arabic language skills participated in the training. In addition to the Arabic language training by teacher Itto Uhami, there were also activities to strengthen unity among Thai students in Morocco.

 

         Du 19 au 21 octobre 2021, l'Ambassade Royale de Thaïlande à Rabat, en collaboration avec l'Association des étudiants thaïlandais au Maroc, ont organisé une formation de langue arabe pour les étudiants thaïlandais au Maroc. Les nouveaux étudiants thaïlandais boursiers pour l'année universitaire 2020-2021 et les étudiants actuels qui souhaitent améliorer leurs compétences en langue arabe ont participé à cette formation.  En plus de la formation de langue arabe par le professeur Itto Uhami, il y avait aussi des activités pour renforcer l'unité entre les étudiants thaïlandais au Maroc.

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ