เอกอัครราชทูต ณ กรุงราบัต เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอาหารกลางวันและพบปะหารือระหว่างเอกอัครราชทูตจากกลุ่มภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกประจำโมร็อกโก

เอกอัครราชทูต ณ กรุงราบัต เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอาหารกลางวันและพบปะหารือระหว่างเอกอัครราชทูตจากกลุ่มภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกประจำโมร็อกโก

วันที่นำเข้าข้อมูล 5 มิ.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 5 มิ.ย. 2567

| 644 view

เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 2567 ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงราบัต นายฟาบีโอ จินดา เอกอัครราชทูต ณ กรุงราบัต ได้เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน และพบปะหารือระหว่างเอกอัครราชทูตจากกลุ่มภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกประจำราชอาณาจักรโมร็อกโก ซึ่งการพบปะหารือดังกล่าวมีขึ้นเป็นประจำทุกเดือนโดยเอกอัครราชทูตจากประเทศสมาชิกกลุ่มฯ จะสลับกันเป็นเจ้าภาพ และมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิในหัวข้อที่เป็นประเด็นปัจจุบันด้านการต่างประเทศ และการส่งเสริมความสัมพันธ์ในด้านต่างๆ กับประเทศโมร็อกโก โดยในการพบปะหารือครั้งนี้ แขกรับเชิญได้แก่ Mr. Hicham Baiz, Head of Triangular Cooperation and Sustainable Human Development Projects, Moroccan Agency for International Cooperation (AMCI) ซึ่งได้นำเสนอการมีส่วนร่วมของ AMCI ในการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศของโมร็อกโก โดยเฉพาะในการส่งเสริมความร่วมมือใต้ - ใต้ หรือความร่วมมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนา

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ