สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงราบัต จัดกิจกรรมจิตอาสา

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงราบัต จัดกิจกรรมจิตอาสา

28 ต.ค. 2564

33 view

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 ระหว่างเวลา 10:30 – 11:30 น. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงราบัต ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาโดยมอบข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องปรุงรส และขนมไทย แด่ศูนย์สงเคราะห์เด็กกำพร้า Al Mobdioun เมืองเทมารา ในโอกาสดังกล่าว นายนนทวัฒน์  จันทร์ตรี เอกอัครราชทูต ณ กรุงราบัต พร้อมด้วยภริยา ข้าราชการ ลูกจ้างท้องถิ่น และนักศึกษาฝึกงาน ได้เยี่ยมชมศูนย์สงเคราะห์เด็กกำพร้า พร้อมทั้งรับชมวีดิทัศน์อธิบายเกี่ยวกับศูนย์ฯ และการทำงานของศูนย์ฯ นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ยังได้หารือกับนาย Hicham Ziza ผู้อำนวยการใหญ่ศูนย์สงเคราะห์เด็กกำพร้า Al Mobdioun เกี่ยวกับความร่วมมือกับศูนย์ฯ ในอนาคต

On 26 October 2021 from 10:30 - 11:30 hrs., the Royal Thai Embassy in Rabat organized a charity event by donating rice, noodles, food seasonings and Thai desserts to Al Mobdioun Center in Temara. On this occasion, His Excellency Mr. Nontawat Chandrtri, Ambassador of Thailand with his spouse, diplomats, employees and interns of the Embassy visited the Center, as well as watching a video the Center and its functioning. His Excellency Mr. Ambassador discussed with Mr. Hicham Ziza, Director General of the Center about the cooperation with the Center in the future.

Le 26 octobre 2021 de 10h30 à 11h30, l'Ambassade Royale de Thaïlande à Rabat a organisé un événement bénévole en faisant don de riz, des condiments et des desserts thaïlandais au Centre Al Mobdioun à Témara. A cette occasion, Son Excellence Monsieur Nontawat Chandrtri, Ambassadeur de Thaïlande à Rabat a visité le centre ainsi que de regarder un vidéo sur les missions du Centre et son fonctionnement. Son Excellence Monsieur l'Ambassadeur a également discuté avec Monsieur Hicham Ziza le Directeur Général du Centre sur la coopération avec le Centre dans le futur.  

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ