ธุรกิจ | Business

ธุรกิจ | Business

งานแสดงสินค้า MAFEX

งานแสดงสินค้า MAFEX

5 เม.ย. 2556

2,231 view

ด้วย สอท. ได้รับการติดต่อทางอีเมล์จากผู้จัดงาน Maghreb Food Exhibition (MAFEX) เชิญชวนให้ผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงาน มีรายละเอียด ดังนี้

                              1. วันที่และสถานที่จัดงาน : การจัดงานจะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 7-9 พ.ย. 2556 ที่ศูนย์การประชุม OFEC exhibition center เมืองคาซาบลังกา โมร็อกโก

                              2. ผู้จัดงาน : จัดร่วมกันระหว่างบริษัท IFWexpo ซึ่งเป็นบริษัทจัดนิทรรศการของเยอรมันนี และ IEC ซึ่งเป็นบริษัทจัดนิทรรศการของโมร็อกโก  

                             3. ลักษณะงาน : งานแสดงสินค้าอาหาร ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ เทคโนโลยีอาหาร โดยในปี 2555 มีผู้เข้าร่วมจัดงานจาก 60 บริษัทจาก 20 ประเทศ เช่นเยอรมันนี ออสเตรีย จีน ไต้หวัน มาเลเซีย อินเดีย                   สหราชอาณาจักรเป็นต้น และมีผู้เข้าร่วมชมมากกว่า 3,000 บริษัทจาก 23 ประเทศ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้                          

                             4. ข้อพิจารณา

4.1 งาน MAFEX 2013 จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 เนื่องจากครั้งแรกได้รับการตอบรับที่ดี โดยงานมุ่งเน้นตลาดในภูมิภาคเมดิเตอเรเนียน และแอฟริกาเหนือ และโดยที่ผู้จัดเป็นบริษัทเยอรมันนี จึงทำให้บริษัทเยอรมันนีเข้าร่วมมากเป็นพิเศษ

                             4.2  สินค้าอาหารและเครื่องปรุงของไทยยังเป็นที่รู้จักน้อย ไม่แพร่หลายมากนัก  ปัจจุบัน สอท. กำลังพยายามส่งเสริมและประชาสัมพันธ์อาหารและเครื่องปรุงไทยในโมร็อกโก โดยการให้ความรู้เกี่ยวกับอาหารไทยและการนำเครื่องปรุงไทยไปปรับใช้ในอาหารต่างๆ ที่คนโมร็อกโกคุ้นเคย โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ ของ สอท. อย่างต่อเนื่อง การเข้าร่วมงานดังกล่าวของเอกชน/หน่วยงานของไทยจะช่วยกระตุ้นความสนใจของคนโมร็อกโกต่อสินค้าไทยให้เพิ่มมากขึ้น

                            ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://mafex-morocco.com/en/