ธุรกิจ | Business

ธุรกิจ | Business

การท่องเที่ยวในโมร็อกโก

การท่องเที่ยวในโมร็อกโก

22 เม.ย. 2558

2,735 view

การศึกษาโดย Tourism Observatory ประเทศโมร็อคโคเผยความพึงพอใจระดับสูงของนักท่องเที่ยว

สำนักข่าว Moroccan World News - ผลการศึกษาค้นคว้าของ Tourism Observatory แห่งประเทศโมร็อคโคเผยความพึงพอใจที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีต่อประเทศโมร็อคโคในช่วงปี 2013 ผลการสำรวจชี้ให้เห็นว่า ประเทศโมร็อคโคมีการเจริญเติบโตอย่างก้าวกระโดดในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

               การศึกษาดังกล่าวแสดงถึงข้อได้เปรียบและข้อบกพร่องของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศโมร็อคโคในช่วงปี 2013 ซึ่งผลการสำรวจพบว่า นักท่องเที่ยวจำนวนร้อยละ 25 “รู้สึกพึงพอใจอย่างมาก” ร้อยละ 45 “รู้สึกพึงพอใจระดับปานกลาง” มีเพียงแค่ร้อยละ 2 ที่ “ไม่รู้สึกพึงพอใจ”

               ผลสำรวจดังกล่าวได้ทำการรวบรวมจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจากหลายประเทศด้วยกัน โดยสอบถามถึงความประทับใจ ประสบการณ์ที่ได้รับ และสิ่งต่างๆเกี่ยวกับประเทศโมร็อคโคที่ได้เก็บไว้ในความทรงจำ พบว่านักท่องเที่ยวชาวอังกฤษมีอัตราแสดงความพึงพอใจในการมาเยือนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 80 ที่กล่าวว่ารู้สึกประทับใจประเทศโมร็อคโค

               อย่างไรก็ตามนักท่องเที่ยวชาวอิตาลีแสดงความพึงพอใจน้อยที่สุดเกี่ยวกับการเดินทางมาเยือนประเทศโมร็อคโค มีแค่ร้อยละ 9 ที่ให้คำชื่นชม ขณะที่ส่วนใหญ่ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า “พอใจเล็กน้อย”

               ส่วนนักท่องเที่ยวชาวสเปนส่วนใหญ่ยังคงความนิยมและเลือกคำตอบ “รู้สึกพึงพอใจอย่างมาก”

               นักท่องเที่ยวจำนวนมากกล่าวว่าพวกเขาจะแนะนำประเทศโมร็อคโคให้กับเพื่อนและครอบครัว เพียงแค่ร้อยละ 2 กล่าวว่า พวกเขาจะไม่แนะนำประเทศโมร็อคโคให้เป็นจุดหมายปลายทางและไม่น่าสนใจพอที่จะมาเยี่ยมเยือน

               จากแบบสอบถาม นักท่องเที่ยวทั้งหมดได้รับการสอบถามว่า พวกเขาอยากจะกลับมาเที่ยวโมร็อคโคหรือไม่ พบว่าร้อยละ 87 ให้คำตอบว่า “มีความต้องการสูง” หรือ “มีความต้องการปานกลาง” ที่จะกลับมา

               ในปี 2013 จำนวนนักท่องเที่ยวที่ไปท่องเที่ยวโมร็อคโคเป็นครั้งแรกมีจำนวนมากถึง 10 ล้านคน

               ยิ่งไปกว่านั้นผลการศึกษายังแสดงให้เห็นว่าอัตราความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่ท่องไปยังเมืองต่างๆมีระดับความพึงพอใจในแต่ละเมืองต่างกันอีกด้วย

               จากผลการรายงานของสำนักข่าว Le Matin เมืองมาราเกชและกรุงราบัตเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของบรรดานักท่องเที่ยว เมืองอะกาดีร์จัดเป็นเมืองท่องเที่ยวลำดับสามและเหมาะที่จะเป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวเดินทางไปพักผ่อนแบบระยะยาวมากที่สุด

               อีกทั้งยังทราบว่า นักท่องเที่ยวชาวอิตาลีและอังกฤษมีอัตราการใช้จ่ายไปกับการท่องเที่ยวมากที่สุด เมื่อเทียบกับอัตราการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวสเปน อย่างไรก็ตามนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่อ้างว่า พวกเขาใช้เวลายานานกว่าหนึ่งเดือนในการตัดสินใจที่จะเดินทางมายังประเทศโมร็อคโคและระบุว่า งบประมาณที่ต้องใช้และรายจ่ายของการท่องเที่ยวนั้นเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง

               การศึกษาค้นคว้าดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจสิ่งที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบและไม่ชื่นชอบมากที่สุดเมื่อเดินทางมาเยือนโมร็อคโค เพื่อเป็นประโยชน์แก่รัฐบาลในการลงมือแก้ไขสิ่งที่ประเทศโมร็อคโคจำเป็นต้องนำเสนอและเพื่อสร้างการแข่งขันให้กับธุรกิจการท่องเที่ยวภายในประเทศ รัฐมนตรีการท่องเที่ยว นาย Lahcen Hadad กล่าว

               นอกจากนี้การศึกษาค้นค้วานี้ยังแสดงให้เห็นถึงระบบขนส่งมวลชนและโครงสร้างคมนาคมขั้นพื้นฐาน ซึ่งจะสะท้อนภาพความไม่พึงพอใจของนักท่องเที่ยวและจำเป็นต้องปรับแก้

               ในทางกลับกัน อาหารโมร็อคโคและผู้อยู่อาศัยท้องถิ่นต่างได้รับคำชมกล่าวถึงความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 87 เท่าๆกัน